artilerija

artilerija
artilerija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis SP rūšis, kurią sudaro artilerijos vienetai, esantys bendrųjų pajėgų vienetų sudėtyje, atskirieji artilerijos daliniai ir junginiai. Pagrindiniai artilerijos vienetai: padaliniai (būriai, baterijos, divizionai pulko ar brigados sudėtyje), daliniai (atskirieji divizionai, pulkai) ir junginiai (brigados, divizijos, korpusai). Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje (1939–1940) buvo 4 artilerijos pulkai, priešlėktuvinė rinktinė, raitosios artilerijos grupė. Kiekviename pulke – 3 artilerijos grupės (po 2–3 baterijas, kiekvienoje iš jų – 2–4 pabūklai). Artilerijos pulkų ginkluotė: 75 mm lengvosios lauko patrankos (2/3) ir 105 mm haubicos (1/3). Priešlėktuvinę rinktinę sudarė 3 baterijos (po 3 angliškus 75 mm „Vickers Amstrong“ pabūklus). Raitąją artilerijos grupę sudarė 3 baterijos (pagal kavalerijos pulkų skaičių), kurios buvo ginkluotos rusų gamybos 76,2 mm patrankomis. 2003 m. Lietuvos kariuomenėje yra minosvaidžių ir prieštankiniai būriai motorizuotųjų pėstininkų batalionų sunkiųjų ginklų kuopose, oro gynybos batalionas, motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ artilerijos batalionas. atitikmenys: angl. artillery rus. артиллерия

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginklų rūšis: ↑pabūklai (haubicos, patrankos, minosvaidžiai ir kt.) ir jų judėjimo priemonės; šaudmenys; kovinio aprūpinimo (ugnies valdymo, žvalgybos, šaudymo aprūpinimo) priemonės. Rusijos ir kt. NVS šalių… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Karo mokslo šaka, tirianti šaunamųjų pabūklų sandarą, savybes ir naudojimą. Pagrindinės artilerijos mokslo kryptys: ↑balistika, artilerijos ginklų ir šaudmenų sandaros pagrindai, sprogstamosios medžiagos ir… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerija — artilèrija dkt. Sunkióji, lengvóji artilèrija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • artileríja — e ž (ȋ) vsa močna strelna orožja kopenske vojske, letalstva in mornarice, topništvo: križarka ima dobro artilerijo; spopad med ladijsko in obalno artilerijo; protiletalska artilerija / lahka, težka artilerija // rod kopenske vojske, oborožen s… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • artilerija — artilèrija sf. (1) DŽ 1. toli šaudantieji karo pabūklai: Nuolat griaudė artilerija rš. Sunkioji, lengvoji, pakrančių, lauko, laivų, zenitinė artilerija rš. 2. kariuomenės dalis, kovojanti tokiais pabūklais: Tarnauti artilèrijoje DŽ. 3. mokslas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lauko artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Bendrųjų pajėgų vienetų dalis. Lauko artilerija skirstoma į ↑armijos, ↑korpuso, ↑divizijos, ↑brigados (pulko) ir ↑bataliono artileriją. Iš armijos, korpuso, divizijos ir brigados (pulko) artilerijos gali būti… …   Artilerijos terminų žodynas

  • antžeminė artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis SP artilerija antžeminiams taikiniams naikinti; jos sudėtyje yra bendrosios paskirties artilerija (patrankos, haubicos, minosvaidžiai, RSUS) ir prieštankinė artilerija (patrankos, PTRK). Pagal priklausomumą… …   Artilerijos terminų žodynas

  • atominė artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Specialieji pabūklai tiktai branduoliniais šaudmenimis šaudyti. Pirmuoju tokiu pabūklu buvo JAV 280 mm patranka (1951 m.), kurios masė 42 600 kg. XX a. 6 dešimtmetyje atominę artileriją kūrė ir SSRS (bandomieji …   Artilerijos terminų žodynas

  • vamzdinė artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerija, ginkluota pabūklais, kurių pagrindinė dalis yra vamzdis. Pagrindiniai šiuolaikinės vamzdinės artilerijos pabūklai yra: patrankos, haubicos, beatošliaužiai pabūklai ir minosvaidžiai. Skiriama… …   Artilerijos terminų žodynas

  • sunkioji artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminė artilerija, kuri, šaudydama dideliu nuotoliu, kaudavo priešą priedangose, naikindavo jo artileriją, griaudavo tvirtus inžinerinius įrenginius. Sunkioji artilerija atsirado XX a. pr.; jai priklausė… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”